Liturgiczna Służba Ołtarza - Strzybnica

Ekscelencjo? Eminencjo? Bracie? Ojcze? Na pewno wiele razy zastanawiałeś się, jak poprawnie zwracać się do różnych osób duchownych. Oto krótki przewodnik, który rozwiewa najważniejsze wątpliwości.

1.Do księdza
Najprawdopodobniej to właśnie z księdzem będziesz spotykać się najczęściej. Rozmowę z nim można zacząć od klasycznego „szczęść Boże”, bardzo klasycznego „niech będzie pochwalony Jezus Chrystus” lub świeckiego „dzień dobry” do którego to zwrotu furtkę otworzył papież Franciszek w pamiętnym pierwszym przemówieniu po swoim wyborze.
Najlepszym zwrotem, którego powinieneś używać w kontaktach z kapłanami jest „proszę księdza”, „czy ksiądz mógłby…”, etc. To najbardziej uniwersalna forma, która przysparza najmniej problemów. Alternatywą jest mówienie po prostu „księże”, co jednak trochę skraca dystans.
Jeśli ksiądz jest prałatem lub proboszczem, to możesz uzupełnić swój zwrot o „prałat” lub „proboszcz”. (odpowiednio „ksiądz prałat” lub „ksiądz proboszcz”).
W przypadku spotkania diakona, czyli kapłana przed święceniami prezbiteratu, a po święceniach diakonatu, użyj formy takiej samej, jakiej użyłeś w stosunku do księdza.

2. Do biskupa
Z biskupami spotkasz się pewnie rzadziej, ale i na taką okoliczność trzeba być przygotowanym.
Do biskupa zwracaj się per „księże biskupie”. Jest to właściwie jedyna forma, która jest zarówno elegancka, poprawna oraz łatwa w użyciu.
Oficjalny zwrot do biskupa (używany w oficjalnych np. w listach lub zaproszeniach) brzmi: „Jego Ekscelencja”.
Istnieje używane w bardzo oficjalnych okolicznościach sformułowanie: „Jego Ekscelencja ksiądz biskup”, ale – chociażby z uwagi na jego długość – nie warto używać jej w bezpośrednim kontakcie z hierarchą.

3. Do zakonnika i siostry zakonnej
Generalna zasada jest taka, że do członka zakonu, który nie jest jeszcze wyświęcony na kapłana, mówimy „bracie”. Do brata po święceniach mówimy „ojcze”.
Do zakonnic zwracaj się „siostro”, jeśli jest przełożoną w zgromadzeniu „siostro przełożona”.