Liturgiczna Służba Ołtarza - Strzybnica

Do codziennej lektury Pisma św. zachęcił papież pielgrzymów polskich obecnych dziś na audiencji ogólnej. Nawiązał do obchodzonego w Polsce X Tygodnia Biblijnego.
Oto słowa Ojca Świętego skierowane do Polaków:

Pozdrawiam serdecznie pielgrzymów polskich. W tych dniach, obchodzony jest w Polsce X Tydzień Biblijny, którego motto brzmi „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”. Usiłujcie, zatem każdego dnia, indywidualnie lub z rodziną, znaleźć chwilę czasu na lekturę i medytację Pisma świętego, abyście mogli zaczerpnąć z niego nieodzowną moc dla waszego życia chrześcijańskiego. Niech to będzie waszym zadaniem.
Z odwagą dzielcie się z innymi Słowem Bożym, żyjcie Nim, na co dzień, dając świadectwo wierności Chrystusowi i Jego Ewangelii. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

Papieską audiencję streścił po polsku ks. prał. Sławomir Nasiorowski z Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej:
Drodzy bracia i siostry, kontynuując katechezy na temat Chrztu św., zwróćmy dzisiaj uwagę na ten sakrament jako znak wiary chrześcijańskiej. Celebracja chrztu ukazuje dynamikę duchową, która przenika całe życie ochrzczonych. Bardzo istotne jest pytanie o imię, stawiane kandydatom na początku obrzędów. Bóg wzywa każdego z nas osobiście po imieniu, kocha, powołuje do konkretnych zadań i oczekuje odpowiedzi.
Na przestrzeni lat stale ponawia to imienne wezwanie, zachęca byśmy stawali się podobni do Jego Syna, Jezusa. Imię jest więc ważne! Określa naszą tożsamość, także w sferze wiary. Katechumeni podają je osobiście, a rodzice i chrzestni w imieniu dziecka, które ma być ochrzczone, wyrażając jednocześnie wolę, pragnienie przyjęcia tego sakramentu. Szczególnym akcentem tej woli jest znak Krzyża nakreślony na czole dziecka, a w przypadku katechumenów na narządach zmysłów, jako symbol przynależności do Chrystusa. Ten znak towarzyszy nam, ochrzczonym przez całe życie.
Czynimy go często po przebudzeniu się, na początku modlitwy, przed posiłkami, w domu, wchodząc do kościoła, w obliczu niebezpieczeństwa, w obronie przed złem, przed zaśnięciem. Ile razy czynimy ten znak, zwłaszcza wodą święconą, niech nam przypomina przyjęty przez nas chrzest oraz to, do kogo należymy i czyimi chcemy być.