Liturgiczna Służba Ołtarza - Strzybnica
25.12.2019 r. Godz. 00.00
Odpowiedzialni – Sebastian Rode
Ministrant Krzyża – Krystian Łysik
Ministranci Światła – Wojciech Siwy, Paweł Stolka
Nawikulariusz – Michał Lubas
Turyferariusz – Kamil Rode
Ministranci Ołtarza – Tomasz Wolnik, Roland Knop, Filip Hilgner
I Czytanie – Maciek Przybylok
Psalm – Stanisław Szady
II Czytanie – Tymek Janik
Modlitwa Powszechna – Tomasz Wolnik
Ministrant Księgi – Maciek Lubas
Ministrant Mikrofonu – Szymon Kupiecki
Ministranci dzwoniący:
Dzwonki – Seweryn Daniel Mały dzwonek – Miłosz Górny
Gong – Wojciech Szady Sygnaturka – Patryk Chojnacki
Ministranci służący: Jakub Siwy, Emanuel Samol, Karol Siwy, Jeremi Skolik, Mateusz Porada, Michał Maligłówka, Filip Szindler

OBOWIĄZKOWA PRÓBA

24.12.2019 r. Godz. 9.10

W imieniu ceremoniarzy PROSIMY O PUNKTUALNOŚĆ!
Jeśli wiesz że nie będziesz mógł służyć zgłoś to JAK NAJSZYBCIEJ ceremoniarzowi –> Sebastian Rode
Pozdrawiam
Króluj Nam Chryste !!!