Liturgiczna Służba Ołtarza - Strzybnica

MSZA ŚWIĘTA 
03.06.2021r. Godz. 08.00
Odpowiedzialni – Ryszard Gołkowski
Mininstrant Krzyża – Piotr Śliwiński
Ministranci Światła – Szymon Bielejec, Maksymilian Winkler
Nawikulariusz – Jakub Siwy
Turyferariusz – Erik Haida
Ministranci Ołtarza – Maciej Jochemczyk, Dawid Ziółko
I Czytanie – Maciej Przybylok
Psalm – Mateusz Bagiński
II Czytanie – Seweryn Daniel
Modlitwa Powszechna – Maciej Lubas
Ministrant Księgi – Michał Lubas
Ministrant Mikrofonu – Filip Hilgner
Ministranci: – Wojciech Szady, Adam Urban, Karol Siwy, Artur
Lubosz + grupa 2 i 3Procesja

03.06.2021r.
Odpowiedzialny – Roland Knop, Ryszard Gołkowski
Mininstrant Krzyża – Piotr Śliwiński, Maciej Lubas
Ministranci Światła – Szymon Bielejec, Maksymilian Winkler,
Filip Cichaszek, Tomasz Parusel
Nawikulariusz – Jakub Siwy
Turyferariusz – Erik Haida
Tuby- Maciej Jochemczyk, Dawid Ziółko, Maciej Przybylok,
Michał Lubas
Ministrant z korporałem- Seweryn Daniel
Dzwoniący- Wojciech Szady, Adam Urban, Karol Siwy, Artur
Lubosz
Ministranci: posługujący na MszyMSZA ŚWIĘTA W TERENIE
03.06.2021r. Godz. 11.00
Odpowiedzialny – Stanisław Szady
Mininstrant Krzyża – Mateusz Pilśniak
Ministranci Światła – Wojtek Wawrzyńczok, Wiktor Supel
Nawikulariusz – Marek Łysik
Turyferariusz – Filip Hilgner
Ministranci Ołtarza – Krystian Łysik, Mateusz Pilśniak
I Czytanie – (Marcin Piontek)
Psalm – Stanisław Szady
II Czytanie – (Ryszard Gołkowski)
Modlitwa Powszechna – (Roland Knop)
Ministrant Księgi – Wojciech Kandziora
Ministrant Mikrofonu – Kamil Rode
Ministranci: +gr.4