Liturgiczna Służba Ołtarza - Strzybnica

W ubiegłą sobotę bp Jan Kopiec udzielał młodzieże z naszej parafii sakramentu bierzmowania, zapraszamy do przeczytania artykułu autorstwa ministranta Kacpra Kaima właśnie na temat tego sakramentu.

Po pierwsze co to jest bierzmowanie?
Bierzmowanie to jeden z siedmiu sakramentów w Kościołach katolickich.

Jakie znaczenie ma bierzmowanie dla młodych?
Istotą tego sakramentu jest przekazanie Ducha Świetego, umocnienie wiary oraz uzdolnienie do świadczenia o niej oraz jej obrony. Po prostu jednoczy z Jezusem Chrystusem. Katolika włącza w misję ewangelizacyjną Kościoła katolickiego.

Jakie były biblijne podstawy sakramentu bierzmowania?
Dz 8, 14-17
– Kiedy Apostołowie w Jerozolimie dowiedzieli się, że Samaria przyjęła słowo Boże, wysłali do niej Piotra i Jana, którzy przyszli i modlili się za nich, aby mogli otrzymać Ducha Świętego. Bo na żadnego z nich jeszcze nie zstąpił. Byli jedynie ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Wtedy więc wkładali [Apostołowie] na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego.

Dz 9, 17 – Wtedy Ananiasz poszedł. Wszedł do domu, położył na nim ręce i powiedział: «Szawle, bracie, Pan Jezus, który ukazał ci się na drodze, którą szedłeś, przysłał mnie, abyś przejrzał i został napełniony Duchem Świętym».
Dz 19, 5-6 – Gdy to usłyszeli, przyjęli chrzest w imię Pana Jezusa. A kiedy Paweł włożył na nich ręce, Duch Święty zstąpił na nich. Mówili też językami i prorokowali.

Co o bierzmowaniu mówi papież Franciszek?
„Kiedy przyjmujemy w naszym sercu Ducha Świętego i pozwalamy mu działać, to sam Chrystus staje się obecny w nas i przybiera realne kształty w naszym życiu. To On będzie się poprzez nas modlił, przebaczał, wlewał nadzieję i pocieszenie, aby służyć naszym braciom, stać się bliskim dla potrzebujących i ostatnich, aby tworzyć komunię, rozsiewać pokój” – powiedział papież