Liturgiczna Służba Ołtarza - Strzybnica

Droga Babciu, drogi dziadku…
Jakże chciałbym dziś, w radość zmienić wszystkie troski Twoje, szczerą modlitwą wyprosić Boga słodką nagrodę za twój trud i znoje i wszystkie smutki w szczęście ci zamienić I dzień imienin słonkiem opromienić i na twe usta sprowadzić uśmiechy. Niech Stróż Anioł, opiekun Twój z nieba wybłaga wszystko, co Ci trzeba.
Życzą wnuki !